Min Dulae Restaurant & Bar Inc in Wailuku

Min Dulae Restaurant & Bar Inc

1063 Lower Main St Unit 108
Wailuku, HI 96793
Phone » 808-249-8817


Picture of Min Dulae Restaurant & Bar Inc

Picture of Min Dulae Restaurant & Bar Inc

Picture of Min Dulae Restaurant & Bar Inc Picture of Min Dulae Restaurant & Bar Inc

Daily Events at Min Dulae Restaurant & Bar Inc

Map of Min Dulae Restaurant & Bar Inc