Da Kine Sports Bar in Honolulu

Da Kine Sports Bar

545 Kaaahi St Ste 3
Honolulu, HI 96817
Phone » 808-841-7116


Picture of Da Kine Sports Bar

Picture of Da Kine Sports Bar

Picture of Da Kine Sports Bar Picture of Da Kine Sports Bar

Daily Events at Da Kine Sports Bar

Map of Da Kine Sports Bar